top of page

disclaimer RTT

Participatie

Ik (De Cliënt) geef Laura Emmelkamp - RTT Practitioner en Kindertherapeut - volledige toestemming  om mij te hypnotiseren en om Rapid Transformational Therapy te gebruiken, wetende dat door volledig deel te nemen in het proces en door het luisteren naar mijn persoonlijke opname voor een periode van 21 dagen ik zelf een belangrijke rol speel in het behalen van succes.

 

Garantie

Ik begrijp dat, ondanks het hoge succespercentage van RTT, Laura Emmelkamp geen resultaten kan en zal garanderen, aangezien mijn persoonlijke succes afhankelijk is van vele factoren waar Laura Emmelkamp geen controle over heeft, inclusief mijn wens en bereidheid om veranderingen in mijzelf te bewerkstelligen.

 

Aansprakelijkheid

Ik ga ermee akkoord dat Laura Emmelkamp nimmer aansprakelijk is voor mijn psychische of fysieke welzijn tijdens de overeengekomen dienst (nu of in de toekomst), of enige claims die hieruit voortvloeien.

 

Omvang van de geleverde dienst

Ik begrijp dat Laura Emmelkamp geen erkend arts, of arts van welke aard dan ook is en dat hypnose geen vervanging is van het advies of werk van een arts, psychiater of specialist.

 

Audio-opname(s)
Ik geef Laura Emmelkamp volledige toestemming om audio-opnames te maken die mijn stem kunnen bevatten. Ik begrijp dat als een opname wordt gemaakt tijdens of na mijn sessie(s), Laura Emmelkamp het volledige auteursrecht behoudt op alle vormen van media die naar aanleiding van de opname(s) kunnen worden geproduceerd en aan mij gedistribueerd.

 

Verdiepingsproces

Hierbij geef ik Laura Emmelkamp toestemming om mijn arm rustig op te tillen, mijn schouder aan te raken of mijn hoofd te schommelen tijdens mijn Rapid Transformational Therapy sessie(s) om het verdiepingsproces te faciliteren.

 

Vertrouwelijkheid

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stem ik ermee in dat Laura Emmelkamp  informatie mag vrijgeven aan een specifiek persoon of instantie als is vastgesteld dat een kind of een oudere het risico loopt op misbruik, of momenteel wordt misbruikt. Of als ik, als cliënt, een gevaar ben voor mijzelf of anderen; of als er een dagvaarding van mijn dossier is aangevraagd. Ik begrijp ook dat Laura Emmelkamp op elk moment aspecten van mijn zaak kan bespreken met collega’s die mijn naam en identiteit volledig vertrouwelijk houden, tenzij ik daar anders toestemming voor heb gegeven.

 

 

Laura Emmelkamp - RTT & Coaching, Admiraal de Ruijterweg 88, 1056 GN  Amsterdam. www.lauraemmelkamp.nl  0647770696  KvK 

bottom of page